Useat meistä ovat lapsena oppineet tämän kristillisen jaon periaatteen. Onko sullemulle -jako päässyt unohtumaan Oinosella, Niikolla, Hirvisaarella, Östmanilla ja Räsäsellä, ja kenties jollain muullakin? Vaikka kansa on edustajansa valinnut niin edes jonkinlaista sivistystasoa kansanedustajalta toivoisi, jotta politiikka 2000-luvun Suomessa ei olisi lähes herjaavien mielipiteiden esittämistä. Onneksi eduskunnasta löytyy runsaasti myös inhimillisyyttä ja tasa-arvoa edustavia kansanedustajia.

Uskon jumalaan tai johonkin korkeampaan voimaan, nimellä ei niin väliä, mutta en ihmisen kirjoittamaan Raamattuun. Oli Raamatun alkuperä mikä tahansa, se on aikojen saatossa muuttanut muotoaan ihmisten käsissä jo pelkästään käännösten myötä. Moderni demokratia ei voi perustaa lakejaan tällaiselle pohjalle. Emme ole mikään antiikin Rooma. Ja on häpeällistä, että koko kansaa on päästetty edustamaan yksilöitä, jotka katsovat asioita omien navetan ikkunoita muistuttavien lasiensa läpi eikä sen mukaan, mikä on koko kansalle parasta ja oikeudenmukaista. Jos kaikki tämä energia, joka nyt käytetään tasa-arvoista avioliittolakia koskevan kansanaloitteen vastustamiiseen, käytettäisiin esimerkiksi lastensuojelua edistäviin aloitteisiin, edustajamme ehkä oikeasti suojelisivat lapsia "huonoilta vanhemmilta" huomattavasti enemmän kuin "suojellessaan lapsia homoilta". Vuonna 2012 huostaanotettuja lapsia oli Suomessa 10 675. (Lähde)

Tai mitä, jos tämä kaikki energia fokusoitaisiin lapsiavioliittojen vastustamiseen. Unicefin mukaan Suomen avioliittolaki rikkoo lapsen oikeuksia. Laki, joka sallii alaikäisten mennä naimisiin poikkeusluvan turvin, on jäänne vanhasta avioliittolaista, joka on säädetty vuonna 1929. Lain ainoaksi tarkoitukseksi nähtiin sitä säädettäessä nuorena raskaaksi tulleen naisen tilanteen helpottaminen. (Lähde)

Kenties kansanedustajaehdokkaille voitaisiin jatkossa ennen ehdokkaaksi hyväksymistä järjestää jonkinlainen tasokoe, jossa käydään läpi peruskäsitteet, kuten tasa-arvo ja demokratia.

  1. Tasa-arvo (tasa-arvoisuus eli samanarvoisuus) tarkoittaa erityisesti kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä. (Wikipedia) - tasa-arvo ei koske pelkästään heteroita eikä homous ole muoti-ilmiö. Jo muinaisten foinikialaisten joukossa luultavasti oli homoja (heh, pääsinpäs käyttämään tuota aikoinaan lukion äidinkielen opettajan pannaan julistamaa foinikialais-lausetta).
  2. Demokratia eli kansanvalta on kansanvaltaan perustuva valtiojärjestys tai hallitusmuoto. Demokratian perusajatuksena on, että hallintovalta nousee kansasta ja toteuttaa kansan tahtoa. (Wikipedia) - ei yksittäisten ahdasmielisten kansanedustajien tahtoa.

Kristillisiin arvoihin mielipiteensä perustavat tasa-arvoista avioliittolakia vastustavat kansanedustajat voisivat nyt pysähtyä hetkeksi ja kurkistaa omia arvojaan. Millaista uskoa ja jumalaa heidän syrjivä uskonsa edustaa? Ei ainakaan sitä korkeampaa tahoa, johon minä uskon. Kristillisten arvojen edustajat käsittääkseni uskovat jumalaan, joka on luonut kaiken ympärillämme, homot, heterot, bi-seksuaalit, miehet, naiset, androgyynit, kukat, puut, meret, simpanssit ja ökkömönkiäiset.

Maailma muuttuu ja avioliitto sen mukana. "Perinteiseen" avioliittokäsitykseen (mitä se ikinä tarkoittaakaan) vetoavat perustelut ovat nekin jo vailla pohjaa. Ihmiskunta kehittyy ja normit sen mukana. Tai niin ainakin toivoisi tapahtuvan.

Vasta-argumenteissaan joillakin alkoi mennä puurot ja vellit pahasti sekaisin. Muun muassa moniavioisuus ei ole ymmärtääkseni Suomessa laillista heteroille eikä homoille, sitä on turha keskusteluun sotkea. Nyt puhutaan yksilöiden jo olemassa olevista oikeuksista. Olemassa olevat lailliset oikeudet tulee olla kullakin kansalaisella, ei niin että oikeudet jaetaan seksuaalisen suuntautumisen tai ihon värin perusteella. Alla kooste vasta-argumenttien parhaimmistosta.

Kyllä, näilläkin argumenteilla tasa-arvoista avioliittoa ja homojen adoptio-oikeutta on vastustettu.

Toivottavasti voimme joskus lähitulevaisuudessa katsoa taakse päin ja pitää tätä avioliittokeskustelua yhtä hullunkurisena kuin miltä rotujen välisten avioliittojen kieltäminen nyt tuntuu.

Case: Loving v. Virginia

“At some point in our lifetime, gay marriage won't be an issue, and everyone who stood against this civil right will look as outdated as George Wallace standing on the school steps keeping James Hood from entering the University of Alabama because he was black.” - George Clooney
 

Loppuun muistutukseksi:

IHMISOIKEUKSIEN YLEISMAAILMALLINEN JULISTUS

Johdanto

Kun ihmiskunnan kaikkien jäsenten luonnollisen arvon ja heidän yhtäläisten ja luovuttamattomien oikeuksiensa tunnustaminen on vapauden, oikeudenmukaisuuden ja rauhan perustana maailmassa,

kun ihmisoikeuksia on väheksytty tai ne on jätetty huomiota vaille, on tapahtunut raakalaistekoja, jotka ovat järkyttäneet ihmiskunnan omaatuntoa, ja kun kansojen korkeimmaksi päämääräksi on julistettu sellaisen maailman luominen, missä ihmiset voivat vapaasti nauttia sanan ja uskon vapautta sekä elää vapaina pelosta ja puutteesta,

kun on välttämätöntä, että ihmisoikeudet turvataan oikeusjärjestyksellä, jotta ihmisten ei olisi pakko viimeisenä keinona nousta kapinaan pakkovaltaa ja sortoa vastaan,

kun on tähdellistä edistää ystävällisten suhteiden kehittymistä kansojen välille,

kun Yhdistyneiden Kansakuntien kansat ovat peruskirjassa vahvistaneet uskonsa ihmisten perusoikeuksiin, ihmisyksilön arvoon ja merkitykseen sekä miesten ja naisten yhtäläisiin oikeuksiin ja kun ne ovat ilmaisseet vakaan tahtonsa edistää sosiaalista kehitystä ja parempien elämisen ehtojen aikaansaamista vapaammissa oloissa,

kun jäsenvaltiot ovat sitoutuneet edistämään, yhteistoiminnassa Yhdistyneet Kansakunnat-järjestön kanssa, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleistä kunnioittamista ja noudattamista, ja,

kun yhteinen käsitys näiden oikeuksien ja vapauksien sisällöstä on mitä tärkein tämän sitoumuksen täydelliselle toteuttamiselle.

16. artikla.

  1. Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe ilman minkäänlaisia rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta johtuvia rajoituksia. Heillä on yhtäläiset oikeudet avioliittoon, avioliiton aikana ja sen purkamisen jälkeen.
  2. Avioliiton solmiminen tapahtukoon vain tulevien aviopuolisoiden vapaasta ja täydestä suostumuksesta.
  3. Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustava ydinosa ja sillä on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojaan.

YK:n ihmisoikeusjulistus