Päivi Räsänen, siinäpä nimi joka saa minussa aikaan ahdistuksen ja huvittuneisuuden sekaisen tunteen. Sana ministeri muuten juontuu latinan sanasta minister, joka tarkoittaa apulaista. En oikein pidä harhaluuloihin perustuvista lakialoitteista - assumption is the mother of all fuckups. Päivi on vuosien varrella ollut ahkera poliittisissa kannanotoissa. Joukosta löytyy varmaan ihan aiheellisia ja asiallisiakin kannanottoja, kuten poliittiset virkanimitykset. Tosin Päiviä itseään sittemmin syytettiin poliittisesta virkanimityksestä. Osansa kannanotoista ovat saaneet mm. feministit, homoseksuaalit, avoliitossa asuvat, maahanmuuttajat (maahanmuuttopolitiikassa luonnollisesti tulisi suosia muun muassa vainottuja kristittyjä). Elinsiirtoihin liittyvä lakimuutos on sentään jokseenkin järkevä. 

Nyt tähtäimessä ovat "uskomushoidot". Koko lakiesitys on paradoksaalinen tuotos ihmiseltä, joka työssään jatkuvasti sekoittaa politiikkaan omat henkilökohtaiset raamattuun perustuvat uskomuksensa. Minua suututtaa jo pelkästään se, että hänen asemassaan oleva ihminen, jonka tulisi ajaa koko kansan etua, käyttää asemaansa omiin henkilökohtaisiin ristiretkiinsä ja me maksamme hänelle tästä. Olen järkyttynyt siitä että Suomen kaltaisessa demokratiassa ministeri saa sekoittaa uskontoa(an) politiikkaan näinkin paljon. Toivoisin että ministeri lakiesityksiä tehdessään perehtyisi aiheeseen edes sen verran, että voisi saavuttaa argumentoinnillaan jonkinlaista uskottavuutta. Paljon jo kertoo hänen käyttämänsä sanamuoto uskomushoito. Myös tietyt median edustajat käyttävät tätä asenteellista nimitystä uutisoinnissaan. Käsittääkseni sekä politiikkaan että journalismiin kuuluu jonkinlainen puolueettomuuden periaate. Nyt puhutaan kuitenkin valtavasta ryhmästä eri hoitomuotoja perehtymättä siihen, mitä kukin hoitomuoto itse asiassa tarkoittaa.

Päivi ei itse ole omien sanojensa mukaan koskaan käyttänyt uskomushoitoja. Meditaatio on mustalla listalla, mutta esirukous ei, vaikka molemmilla haetaan yhteyttä samaan Lähteeseen. Kokemattomuudestaan huolimatta Päivi tuntuu esiintyvän asiantuntijana. Tässä haiskahtaa nyt tietämättömyys ja ennakkoluulo. Uskomushoito on skepsiksen herjanimi ns. vaihtoehtoishoidoille. Kyseenalaistan myös määritelmän vaihtoehtoishoito, koska useat hoitomuodot ovat olleet olemassa kauan ennen kuin koululääketiede nosti päätään kehdostaan. Puhuisin mielelläni luontaishoidoista. Kukin voi sitten omalla tahollaan pohtia, mikä on vaihtoehtoishoito ja mille. Tällainen ryhmittely ja yleistävä herjaaminen halventaa niitä, usein korkeastikin koulutettuja ihmisiä, jotka oikeasti auttavat juurikin niitä ihmisiä, jotka koululääketiede on pettänyt. Olen käynyt itse esimerkiksi akupunktiossa henkilöllä, jolla on sekä perinteisen kiinalaisen että länsimaisen lääketieteen tutkinnot sekä 30 vuoden kokemus.

Terveydenhoidon katastrofaalisen tilanteen ratkaisu pitäisi olla Suomessa ykkösongelma, mutta meillä jaksetaan väitellä lillukanvarsista. Hoitomuotojen ei tarvitse olla toisiaan poissulkevia vaan luontaishoitojen tulisi vähintään täydentää länsimaisen lääketieteen hoitomuotoja. Muualla maailmassa, kuten USAssa, holistinen terveydenhoito on arkipäivää ja molempia palveluita voi saada saman katon alta. Useat luontaishoidot pyrkivät tukemaan ihmiskehon ja -mielen kykyä parantaa itseään. Tässä ei ole mitään mystistä. Länsimaissa vain on taipumus laittaa mystisyyden leima kaikkeen itselle vieraaseen. Amerikkalaispsykiatri Daniel Beroria lainaten, "ihminen ei ole vain kipeä vatsa tai katkennut jalka vaan monimutkainen persoona. Hoitamisessa kaikki puolet on otettava huomioon." Länsimainen lääketiede valitettavan usein unohtaa ihmisen olevan psykofyysinen kokonaisuus ja näitä alueita tarkastellaan toisistaan erillisinä. Ehkä Suomikin voi jonain päivänä siirtyä tiedeuskovaisuudesta terveydenhoitoon, jossa tavoitteena on mahdollisimman terve ihminen eikä se, kuka pystyy todistamaan olevansa eniten oikeassa (yleensä se, jolla on eniten oravannahkoja). Lääketeollisuutta ei kiinnosta luontaistuotteiden tutkimukset niin kauan kuin luonnosta saatavia kasveja ei voida patentoida. Toki tätäkin koko ajan yritetään: http://www.maailmankuvalehti.fi/node/2584  Nestlen ahneus nyt ei varmaankaan tule kenellekään yllätyksenä. http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=7607

Takaisin päivän epistolaan. Kiinassa lääkäri tekee ensin potilaalle syvällisen haastattelun ennen kuin aletaan miettimään ongelman alkusyytä ja ratkaisua. Suomessa aika lääkärillä kuluu odotushuoneessa istumiseen, sekä julkisella että yksityisellä. Julkisella tosin en ole käynytkään vuosiin, koska olisin ollut jo toimintakyvytön siinä vaiheessa kun vastaanotto olisi järjestynyt. Lääkärin vastaanotto kestää noin 8 minuuttia, siinä ajassa lääkäri tekee vianmäärityksen ja määrää reseptin. Resepti ja lasku (20 min ajasta) kädessä kassan kautta kotiin peukalot pystyssä odottamaan joko tärppäisi. Ja jos ei auttanut niin uuttaa aikaa uudelle spesialistille. (Hoitokuluvakuutus on suositeltavaa olla, jos on aikomus sairastua). Jos olen käyttänyt vuosien aikana tuhansia euroja lääkäreihin, lääkkeisiin ja tutkimuksiin saamatta mitään apua niin ketä saan syyttää huijauksesta ja hyväksikäytöstä? Mikä laki suojaa kuluttajaa tarpeettomalta ja vaaralliselta medikalisoinnilta?

Älkää ymmärtäkö väärin, arvostan suuresti lääkäreitä. Kritiikkini ei kohdistu lääketieteeseen vaan tietämättämyyteen ja ahdasmieliseen hyökkäykseen luontaishoitoja kohtaan. Ainoa julkisuudessa jankutettu tapaus on yksi kuhnehoitotapaus 20 vuoden takaa, mutta harvoin esitellään julkisuudessa hoitovirhetilastoja. Ystäväni joutui tehohoitoon 15 vuotta aiemmin tehdyn virheellisen juurihoidon takia, häntä pidettiin kemiallisessa koomassa lähes kaksi viikkoa ja selviytyminen laajalle levinneestä infektiosta oli erittäin epävarmaa. Hoito tapahtui yhdessä Suomen kärkisairaaloista ja hoidon aikana tehtiin vielä kaksi hoitovirhettä, jotka molemmat olisivat voineet olla kohtalokkaita. Tästä huolimatta en yleistäen syytä lääke- ja hammaslääketiedettä vaaralliseksi. Onneksi ystäväni selvisi hengissä ja voi hyvin.

Yksilöä suojaavat lait tällä alueella ovat tervetulleita, mutta yksilön valinnan vapauden rajoitus koskien omaa tai lastensa terveydenhoitoa ei ole siihen oikea tapa. (Ensin tulisi vähintään määritellä ne ongelmat ja haitat, joilta suojellaan). Varsinkaan, jos päätösvalta täydentävistä hoitomuodoista annetaan lääkäreille, joiden puolueettomuus on nykyään hieman kyseenalaista. En usko, että lääkäri hyvyyttään kyselee muita reseptitarpeitani valittaessani kausiflunssaa. Ei ole mikään ihme, jos eräät tahot nousevat takajaloilleen, jos ns. vaihtoehtohoidot vievät asiakkaita leikkauspöydiltä ja apteekin kassalta. Useissa vaihtoehtohoidoissa käsitellään muun muassa niitä kudoksia, jotka kirurgit näkevät vain kudoksina, joiden läpi skalpelli viedään. Yleensä vaihtoehtoisiin hoitoihin lähdetään siinä vaiheessa kun kaikki länsimaisen lääketieteen keinot on kokeiltu ja apua ei ole saatu. Been there done that.

Pääasia kai on, että hoidettava saa apua, eikö niin. Ja mitä puheisiin rahastamisesta tulee niin olen kyllä lääkärissä käynnin jälkeen usein kokenut tulleeni taloudellisesti "riistetyksi". Olen käyttänyt runsaasti molempien tahojen palveluita. Useisiin vaivoihin koululääketiede on tuonut avun. Pitkäaikaisiin kipuihin etsin apua lääketieteestä muutaman vuoden ajan, kunnes totesin että apua ei ole löydy, ennen kaikkea koin että ketään ei oikeasti kiinnosta löytää apua, kokeillaan vain kaikenlaista. Lopulta käännyin etsimään apua muulta. Vaihtoehtoishoidoilla muutaman hoitokerran jälkeen vuosia kestäneet kivut hoidettiin kuntoon. Kyseessä oli hermosto-ongelmat ja nikamalukot, joita tuskin placebolla saadaan paikoilleen. Tai jos se onkin ihmisen mieli, joka saa ongelman katoamaan niin vielä parempi. Toki kuluttajan itse pitää ottaa selvää, mihin palveluntuottajaan voi luottaa ja mihin ei. Tähän luontaishoitoa tarjoavien rekisteröityminen toisi helpotusta. 

Mitä tulee tieteelliseen tutkimiseen ja todistamiseen, pidän naiivina sitä että ihmiskunta edes kuvittelisi jo määritelleensä nykytieteen keinoin koko maailmankaikkeuden. On hassua kuvitella, että tiede olisi muutaman vuosisadan aikana pystynyt fyysisin keinoin todistamaan koko universaalin totuuden. Jos johtoajatus on, että mitään ei ole olemassa ellei sen olemassaoloa pysty todistamaan niin samoin perustein pitäisi pystyä todistamaan olemassaolemattomuus. Puolueeton tutkija pitää mielensä avoimena ja etsii jatkuvasti uusinta totuutta, sillä absoluuttista totuutta emme ihmiskunnalle suoduin keinoin pysty maapallolla saavuttamaan. Niin kauan kuin lääketeollisuus toimii rahoittajana, pysyn varautuneena lääketieteellisten tutkimusten uskottavuuden suhteen. Ja minulla täytyy olla siihen oikeus, koska kyseessä on minun elämäni ja terveyteni, ei sisäministerin tai minua hoitavan lääkärin. En ole missään tapauksessa koululääketiedettä vastaan vaan ihmisen kokonaisvaltaisen hoidon ja hyvinvoinnin puolesta, niin että ihmisellä itsellään on valta ja vastuu oman terveytensä suhteen, myös vakavasti sairailla. Miksi luontaishoidoille ja parantajille on nykypäivänä niin paljon kysyntää, jos ne ovat kaikki huuhaata? Markkinatalous kyllä hoitaa osaltaan sen, että tarpeettomat palvelut kuolevat pois kysynnän puutteesta.

Uskon, että tulevaisuudessa Suomessakin luontaishoidot ja lääketiede työskentelevät rinnakkain ihmisen terveyden puolesta. Viime aikoina ilmennyt muutosvastarinta tämän aiheen ympärillä viestii ehkä siitä, että elämme muutoksen aikaa. Tulevaisuudessa aion perehtyä entistä enemmän erilaisiin luontaishoidon muotoihin, sillä haluan, että omaa toimintaani ei ohjaa ennakkoluulo millään elämän osa-alueella.

http://www.adressit.com/oikeus_itseensa_tai_lapseensa_sailyttava

(Kirjoitettuani ylläolevan tekstin, Päivi otti julkisuudessa kantaa säännökseen rikollisten ensikertalaisuudesta. Räsäsen mielestä ensikertalaisuus voitaisiin poistaa kokonaan vakavissa henkilöihin kohdistuvissa rikoksissa. Tässä olen Päivin kanssa samaa mieltä. Lisäksi mielestäni ensikerta ei voi olla kuin kerran.)

Lainaus http://www.elinahytonen.fi/2013/10/silta-varalta-etta-satut-lukemaan-vitamiinien-vaarallisuudesta/

- Lääketeollisuuden tuottama lääke aiheuttaa 62,000 kertaa suuremman riskin kuolla kuin vitamiinin tai ravintolisän nauttiminen.

- Riski kuolla lääketieteen aiheuttamaan, estettävissä olevaan vammaan on 293,000 kertaa suurempi kuin riski kuolla vitamiinien tai ravintolisien nauttimisen vuoksi

- Riski kuolla estettävissä olevaan vammaan sairaalakäynnin yhteydessä on suurempi kuin yksi tuhannesta (1:1000). Sairaalakäynnin vaarallisuusaste on samaa tasoa kuin Afganistanissa tai Irakissa aktiivipalveluksessa olleilla sotilailla.

- Lääkärin määräämän lääkkeen aiheuttamiin haittavaikutuksiin kuolee kaksi kertaa niin paljon ihmisiä kuin vuosittain moottoripyöräilijöitä liikenneonnettomuuksissa. (Tämä on todennäköisesti hyvin vaatimaton arvio, sillä lääkärit jättävät tutkitusti suurimman osan haittavaikutuksista raportoimatta, eivätkä lääkärit tai potilaat usein osaa yhdistää oireita lääkkeisiin.)

- Tupakointi aiheuttaa kuoleman 797,940 kertaa todennäköisemmin kuin vitamiinin syöminen.

- Näistä minimaalisista riskeistä huolimatta juuri vitamiinit ja yrtit halutaan saada pois kaupan hyllyiltä. Siihen tähtäävät EU-viranomaisten rajoitukset ja lääketeollisuuden sponsoroimat huuhaa-tutkimukset.

Lähde: Alliance for Natural Health, www.anh-europe.org